Å satse på de unge er å investere i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning for de som kommer etter oss.

Mål

  • Frafall på vgs. i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
  • Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

Gjennomført tiltak indikeres med grønn farge, tiltak under arbeid som går etter planen indikeres med gul, og tiltak som er terminert, ikke iverksatt eller er foreløpig stanset indikeres med en rød farge.