Planen er merket med et «trafikklyssystem» for å forenkle informasjonen og gi en rask oversikt over status for de enkelte delprosjektene.

  • Inaktiv
  • Under arbeid
  • Gjennomført